Værtettinger

bildet viser lokalet

Lindab Værtettinger

Værtettinger beskytter både varer og personale, og sparer energi.
 
Med værtettinger fra Emil Solbakken AS beskyttes varene mot påvirkning fra vær og vind, sparer energikostnader og hindrer trekk under lasting og lossing. Ved å også spare personalet for påvirkninger fra vær og vind, kan også sykefraværet reduseres og arbeidstilfredsheten øke.
 

Fleksible og universelle

Værtettingsdukene vi leverer er universelle, og tilpasser seg alle lastebilstørrelser. Dette er topp og sideduker i høy kvalitet, montert på en stabil og rivefast ramme for å sikre både lasten og personalet på best mulig måte under lasting og lossing.
 
Værtettingene leveres både som flapstettinger og oppblåsbare værtettinger, alt etter ønske og behov. Vi har et stort sortiment og føler oss trygge på at vi har løsningen for deg.
 

Ønsker du mer informasjon?

Husk at vi tilbyr gratis befaring