bildet viser en mann

Sikkerhet i fokus

For lenge siden verserte det et uttrykk som het «Like sikkert som banken». Tryggere kunne det ikke bli. Hos Emil Solbakken AS kunne man kanskje oversatt det til «Like sikkert som porten»?

Kravene til sikkerhet og HMS har endret seg mye bare i løpet av de par siste tiårene, forteller Kristoffer Solbakken.

Stadig nye krav

– Det kommer stadig nye krav i forhold til tiltak på arbeidsplasser relatert til HMS. Dette gjelder alle bransjer. Mange av kravene er lovpålagt. Alle bedrifter ønsker jo å ha fokus på både helse, miljø og sikkerhet for å unngå skader, både på utstyr og mennesker. Når det gjelder porter og sikkerhet der, har det også vært en økning av tiltak. Det kommer stadig nye krav som vi følger opp.

Dobbelt så sikkert

– Kan du fortelle litt om hva sikkerhet betyr i portverdenen?

– Det er flere typer sikkerhet i en port. Det kommer litt an på hva slags porter vi snakker om. Det sitter for eksempel en sensor i bunnen av portduken som registrerer om det går eller kommer noe under porten som ikke skal være der. Skjer det vil porten automatisk gå opp igjen. I tillegg sitter det gjerne fotoceller i porten. Dersom fotocellen brytes, vil porten reagere. Slik blir det en dobbel sikkerhet.

– Er det forskjell på porter og sikkerhet?

– Slik sikkerhet gjelder ikke kun hurtigporter, men også leddheisporter som vi selger aller mest av. Det er de samme kravene til sikkerhet der. Det er kun på privatmarkedet at sikkerhetskravene ikke er like strenge, og ikke pålagt på samme måten. I garasjeporter, for eksempel, kan det være en mekanisk sikkerhet i motoren, dersom det skulle komme noe i klem vil porten stoppe og returnere.

Leddheisport

Årlig sikkerhetssjekk

Kan man som kunde hos dere alltid være trygg på at porten fungerer?

– Alle typer porter bør vedlikeholdes. Vi oppfordrer alltid kundene våre til å ivareta sikkerheten og anbefaler derfor at de tegner en serviceavtale. Kunden står naturligvis fritt til å velge det eller ikke, eller om de ønsker å benytte andre i markedet. Porter bør ha ettersyn i form av en årlig servicesjekk. Har man en serviceavtale reiser vi ut til kunden og sjekker alle de viktige delene av porten, som fjærer, wire og så videre og foretar justeringer eller utskiftninger hvis det er nødvendig.

Hurtigport

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *